Blog Yazılarım

Laravel 7.6.0 Çıktı

Laravel 7.6.0 Çıktı


Laravel ekibi yeni özellikler ile birlikte v7.6.0'ı yayınladı.

String Empty Methods

Mark van den Broek, Stringable ve HtmlString için birkaç yönteme katkıda bulunmudu. İlk olarak, HtmlString::isEmpty()boş bir arrayi kontrol etmeyi kolay hale getirir:

$string = new \Illuminate\Support\HtmlString(''); // Previously
if (empty($string->toHtml()))
// Using isEmpty
if ($string->isEmpty())

İkinci olarak isNotEmpty():

use Illuminate\Support\Stringable;(new Stringable())->isNotEmpty(); // false
(new Stringable('Hello World'))->isNotEmpty(); // true

Stringable Trim Methods

Ryan Chandler , karakter dizelerinin başında veya sonunda kırpılması için Stringable sınıfına katkıda bulundu ltrimve rtrimmedhod’u:

use Illuminate\Support\Stringable;echo (new Stringable(' Hello World'))->ltrim(); // 'Hello World'
echo (new Stringable('Hello World '))->rtrim(); // 'Hello World'
echo (new Stringable('/example/'))->rtrim('/'); // '/example'

Route Middleware Atlama Özelliği

Route tanımlarken middleware atlama özelliğine katkıda bulundu:

Route::get('/something')
->skipMiddleware(VerifyCsrfToken::class)
Route::get('/teams/create')
->skipMiddleware(VerifyUserHasTeam::class)

Http Client: JSON Response Object

Adrian Nürnberger object()bir JSON yanıt gövdesini ilişkilendirilebilir dizi yerine nesne olarak döndürme yöntemine katkıda bulundu :

// Array access
Http::get('some-api.wip')['result'];
// Using json()
$response = Http::get('some-api.wip')->json();
$response['result']
// New option
$response = Http::get('some-api.wip')->object();
$response->result;

Sürüm notları

Yeni özelliklerin ve güncellemelerin tam listesini aşağıda ve GitHub’da 7.5.0 ile 7.6.0 arasındaki farkları görebilirsiniz .

v7.6.0

Eklendi

 • Collection::until()yöntemi ( # 32262 )
 • HtmlString::isEmpty()yöntem ( # 32289 , # 32300 )
 • Illuminate\Support\Stringable::isNotEmpty()yöntem ( # 32293 )
 • ltrim()ve rtrim() yöntemi eklendi( # 32288 )
 • Middleware atlama özelliği eklendi ( # 32347 , 412261c )
 • Illuminate\Http\Client\Response::object()yöntemi ( # 32341 )
 • Component adı değiştirme ( # 32346 )
 • Illuminate\Database\Eloquent\Collection::append()yöntemi ( # 32324 )
 • Composer için json formatı eklendi( # 32310 )

Sabit

 • CURRENT_TIMESTAMP hatası düzeltildi Illuminate\Database\Schema\Grammars\MySqlGrammar# 32298 )

Güncellenen

 • Constructor’a varsayılan değer eklendi HtmlString# 32290 )Bu yazıyı paylaş


Yorumlar (0)

Yorum Yap