Blog Yazılarım

Google Excel'i Eloquent Sorguları ile Kullanma

Google Excel'i Eloquent Sorguları ile Kullanma


Eloquent E-Tablolar, Ed Grosvenor tarafından Google E-Tablolar ile Eloquent modelleri üzerinden çalışmanıza olanak tanıyan bir pakettir :

Bu paket, bir Google Excel üstünde bulunan bir Eloquent modeli sağlar. Çalışması için sayfanızın sahip olması gereken iki şey vardır. Bunlardan biri sütunlarınızın adını tutan bir başlık satırıdır. Bu varsayılan olarak satır 1'e (üst satır) gelir ancak sayfadaki herhangi bir satır olabilir. Diğeri birincil anahtar sütunu olur. Eloquent birincil anahtar sütununuza id adı verildiğini varsayar. Değilse, modelinizi excel'deki sütunlara göre ayarlayın.

Oluşturduğunuz model sınıfını yaptığımızda aşağıdaki örneğe benzer:

use Grosv\EloquentSheets\SheetModel;class YourGoogleSheetsModel extends SheetModel
{
// The id of the spreadsheet
protected $spreadsheetId = '1HxNqqLtc614UVLoTLEItfvcdcOm3URBEM2Zkr36Z1rE';
// The id of the sheet within the spreadsheet (gid=xxxxx on the URL)
protected $sheetId = '0';
// The row containing the names of your columns (eg. id, name, email, phone)
protected $headerRow = '1';
}

Google Excel modeliyle etkili özellikleri kullanabilirsiniz; ancak, model şu anda yalnızca okuma ve listeleme yöntemlerini kullanabilir. Güncelleme ve ekleme çalışmaz, ancak bu paket Eloquent aracılığıyla sayfa verilerini okumak için bir yol sağlar. Yeni versiyonlarında  ekleme ve güncelleme özellikleri eklenebilir.

Bu paket hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz grosv / eloquent-sheets adresinden GitHub’a bakın .Bu yazıyı paylaş


Yorumlar (0)

Yorum Yap