Blog Yazılarım

Laravel 6.15.0 Çıktı

Laravel ekibi bu hafta artisan komutlarına tablo ekleme desteği ve onaylanmış bir yetkilendirme olayı ile 6.15.0 yayınladı.

Kimlik Doğrulama

Yeni bir doğrulanmış yetkilendirme, kullanıcı sağlayıcısından alındıktan sonra doğrulanır :

use Illuminate\Auth\Events\Validated;Event::assertDispatched(Validated::class, function ($event) {
$this->assertSame('web', $event->guard);
$this->assertEquals(1, $event->user->id);
return true;
});

Custom Exception Views 

Maarten Buis, temel exception Handler sınıfına bir “getHttpExceptionView ()” yöntemi ekledi . Exception oluşturmak için view alma konusunda bazı özel mantığa ihtiyacınız varsa, uygulama Handler alt sınıfında bu yöntemi geçersiz kılabilirsiniz .

/**
* Get the view used to render HTTP exceptions.
*
* @param \Symfony\Component\HttpKernel\Exception\HttpExceptionInterface $e
* @return string
*/
protected function getHttpExceptionView(HttpExceptionInterface $e)
{
return "errors::{$e->getStatusCode()}";
}

Artisan ile Tabloya Satır Ekleme

appendRow yöntemi kullanarak composer komutlarında tablolara satır ekleyebilirsiniz :

public function handle()
{
$table = $this->table(
['Column', 'Another column'],
[]
);
$table->appendRow(['Value', 'Another Value']);
$table->appendRow(['Value', 'Another Value']);
}

GitHub’da yeni özelliklerin ve güncellemelerin tam listesini ve tümünün 6.14.0 ve 6.15.0 arasındaki farkları görebilirsiniz . Laravel 6.0 için tüm sürüm notlarını GitHub v6 değişiklik günlüğünde bulabilirsiniz :

v6.15.0

Eklenen

 • Illuminate\Auth\Events\Validated # 31357 , 7ddac28 )
 • Blueprint macro# 31365 )
 • Macroable özelliği eklendi Illuminate\Console\Scheduling\Schedule# 31354 )
 • ,dispatchAfterResponse içinde BusFake desteği eklendi# 31418 , e59597f )
 • Illuminate\Foundation\Exceptions\Handler::getHttpExceptionView() yöntemi # 31420 )
 • Artisan komutları il tablolara satır eklenmesine izin verildi ( # 31426 )

Sabit

 • locks düzeltildi sqlsrv5868066 )
 • Illuminate\Events\Dispatcher::hasListeners()# 31403 , c80302e )
 • cookies düzeltildi ( # 31390 )

Güncellenen

 • Split Console etkileşimi güncellendi ( # 31376 )
 • UrlGenerator::isValid() Yöntemi geçerli URL olarak sms bağlantısı eklendi ( # 31382 )
 • CommonMark’ı yükseltin ve verilen tablo uzantısını kullanın ( # 31411 )
 • Application::$terminatingCallbacks Sıfırlandığından emin olun Application::flush()# 31413 )
 • PhpRedisConnector::createClient() serializer kaldırma seçeneği eklendi # 31417 )Bu yazıyı paylaş


Yorumlar (0)

Yorum Yap